- English Grammar A1 Level for Romanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-ro -

Like (a plăcea)

Introduction

Like (a plăcea), ca verb, este utilizat pentru a exprima sentimentele de plăcere, savurare sau apreciere pentru anumite obiecte.

Form

De obicei, găsim această structură în trei forme:

Afirmativ [affirmative]

Forma afirmativă a verbului like are această structură:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: în forma afirmativă, persoana a treia singular își schimbă forma din like în likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negativ [negative]

Forma negativă a verbului Like are această structură:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: în forma negativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does;
 • Forma prescurtată în forma negativă este aceeași ca și forma scurtă al perfectului compus [1]: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Interogativ [interrogative]

Forma interogativă a verbului Like are această structură:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: În forma interogativă, persoana a treia singular își schimbă forma din do în does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Afirmativ

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Negativ

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Interogativ

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Like se utilizează când dorim să exprimăm aprecierea, plăcerea de a face ceva.

Summary

Verbul Like este folosit pentru a exprima ideea de a place ceva. Folosim diferite structuri în funcție de forma verbului pe care dorim să îl utilizăm.

Verbul Like are această structură:

 • Afirmativ: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (“likes” pentru persoana a treia singular).
 • Negativ: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” pentru persoana a treia singular).
 • Interogativ: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” pentru persoana a treia singular).

De exemplu:
— Afirmativ: “I like drinking tea.”
— Negativ: “don’t like drinking tea.”
— Interogativ: “Do you like drinking tea?

NOTĂ: Există o diferență semnificativă în semnificațiile dintre like și would like [2]Would like [2] se utilizează pentru a exprima cerințele noastre sau ofertele mult mai politicos.

De exemplu:
— “like sport.” = Se utilizează like (ex: i like it = îmi place asta) pentru a exprima că subiectului îi place să se ocupe cu sportul.
♦ “would like (i would like it = aș  vrea asta) to do some sport.” = Se utilizează would like [2] pentru a se exprima dorința subiectului de a face sport.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.