- English Grammar A1 Level for Turkish speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-tr -

Düzensiz Fiillerin Geçmiş Zaman Halleri

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] formunu geçmişte yaşanan ve sonuçlandırılmış olaylardan bahsederken kullanırız.

Genelde fiillerin geçmiş zaman hallerinin çoğu düzensiz fiillerdir.

Form

Düzensiz fiileri Geçmiş Zaman olarak çekimlemek için belirli bir kural yoktur.

Aşağıda en çok kullanılan düzensiz fiilere yer verilmiştir:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Düzensiz fiilerin geçmiş zaman halinin kullanımı da düzenli fillerin kullanımı ile aynıdır yalnızca yapısı farklıdır.

Summary

Birçok fiilin geçmiş zaman [past simple] hali düzensizdir.

En yaygın kullanılan düzensiz fiillerin bazıları: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Örnek:
I left my blanket under the tree. / I leaved my blanket under the tree.Leave fiili düzensiz fiil olduğu için left haline dönüşmüştür.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise