- English Grammar A1 Level for Slovene speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sl -

Quantitative determiners

Introduction

Določniki [determiners] so povedna določila samostalnikom. Dajejo nam informacije o katerih in kolikih ljudeh, stvareh… govorimo.

Količinske določnike [quantitative determiners] ali kvantifikatorje [quantifiers] uporabljamo pri navajanju količine nečesa.

Form

Ni natančnih pravil glede tvorjenja quantitative determiners. Glavni so:

 • Za števne samostalnike: both, many, (a) few
 • Za neštevne samostalnike: somemuch, (a) little

Example

Števni samostalniki

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

Neštevni samostalniki

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

Quantitative determiners uporabljamo s števnimi in neštevnimi samostalniki, da navedemo količino nečesa.

Števni samostalniki:

 • Both = Eden in drugi iz para;
 • Many = Velika količina ločenih predmetov;
 • (A) few = Majhna količina nečesa.

Neštevni samostalniki:

 • Some = Nedoločena, a znatna količina nečesa;
 • Much = Velika količina snovi;
 • (A) little = Majhna količina nečesa.

Summary

Količinske določnike [quantitative determiners] uporabljamo pri navajanju količine nečesa. Z različnimi samostalniki uporabljamo različne količinske določnike.

 • Števni samostalniki, ki se jih da enostavno prešteti s številkami, se lahko uporabljajo z določniki both, many in (a) few
 • Neštevni samostalniki, ki se jih ne da enostavno prešteti in, ki se jih dojema kot snov, se lahko uporabljajo z določniki some, much in (a) little

Na primer:
— Števni: “Can you buy a few coffees at the bar?” = skodelic kave.
— Neštevni: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = kava v prahu.

Coffee je lahko tako števni kot neštevni samostalnik; razlika je v pomenu.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.