- English Grammar A1 Level for Polish speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-pl -

Zaimki dzierżawcze

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane w celu uniknięcia powtórzenia rzeczownika.

Zaimki dzierżawcze [possessive pronouns] są określnikami stosowanymi w celu pokazania, że jedna rzecz do kogoś należy.

Form

Zaimki dzierżawcze są używane w miejsce rzeczownika. Nie używamy przedimków ani innych określników przed zaimkami.

Zaimki dzierżawcze to:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Używamy zaimków dzierżawczych by pokazać że coś do kogoś należy, ale także w celu uniknięcia powtórzeń rzeczowników.

Summary

Używamy zaimków dzierżawczych [possessive pronouns] by wyrazić należenie czegoś do osoby lub zwierzęcia. Odmieniają się przez rodzaj i liczbę oraz mogą zastępować rzeczowniki, by uniknąć powtórzenia.

Oto one: mineyourshishersitsoursyourstheirs.

Na przykład:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zastępuje inny element w zdaniu (jest zaimkiem dzierżawczym).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisują inny element w zdaniu (są przymiotnikami dzierżawczymi [1]).

UWAGA: Nie używamy określników przed zaimkami.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise