Lời nói đầu

Cuốn sách này được viết cho www.books4languages.com, đây là một khóa học trực tuyến với chương trình giảng dạy ngôn ngữ tích hợp theo khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu (CEFR). Khoá học được thiết kế là một hệ thống dễ dàng cá nhân hoá và phù hợp với các bối cảnh và tình huống khác nhau.

Khoá học được thiết kế không đi sâu vào chi tiết về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh, vì chúng tôi chú trọng việc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Do đó cuốn sách này không bao gồm các phần Orthography (chính tả), Vocabulary (từ vựng) or Culture (văn hoá) thường được thấy trong các tài liệu khác. Tuy nhiên cuốn sách này đang trong quá trình ngày càng hoàn thiện và chúng tôi hi vọng rằng trong thời gian tới những phần trên có thể được bổ sung. Nếu bạn là một nhà giáo dục mong muốn được cống hiến các đề xuất và chỉnh sửa các nội dung giúp tôi tại đây.

Chúng tôi rất trân trọng những người mong muốn xây dựng nội dung trong lĩnh vực chuyên môn của bạn nhằm hoàn thiện dự án này trong tương lai. Tham gia xây dựng dự án.

Chúng tôi rất vui lòng được biết nếu bạn muốn sử dụng cuốn sách này phục vụ cho lớp học, hội thảo hoặc vì bất kỳ ký do nào khác xin hãy điền vào biểu mẫu này để giúp chúng tôi có thể theo dõi và hỗ trợ bạn!

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License