- English Grammar A1 Level for Slovak speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sk -

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v zápornom tvare popierame, že sa práve teraz niečo deje.

Form

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Pre výnimky pozri Prítomný čas priebehový v kladnom tvare}.

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I’m not using the dictionary.
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • I’m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Zmeny a tendencie
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • I’m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Dočasné činnosti
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare používame, keď popierame:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v zápornom tvare používame, keď popierame situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso to be a not a sloveso zakončené na -ing.

Napríklad:
— „He isn’t working on an important project today.“ = Použijeme prítomný čas priebehový na vyjadrenie deja, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „He doesn’t work on important projects.“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý [1] na vyjadrenie deja, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.