- English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lt -

Kiekybiniai Determinantai

Introduction

Determinantai [determiners] yra daiktavardžių modifikatoriai. Jie gali suteikti informaciją apie kokį ir kiek žmonių ar daiktų mes kalbame.
Kiekybiniai determinantai [quantitative determiners] yra naudojami nusakyti kieno nors kiekį.

Form

Kiekybiniai determinantai yra naudojami prieš daiktavardį nusakyti jo sumai, dydžiui ar kiekiui.

Pagrindiniai kiekybiniai determinantai yra šie:

 • Naudojami su skaičiuotiniais daiktavardžiais: both, many, (a) few
 • Naudojami su neskaičiuotiniais daiktavardžiais: somemuch, (a) little

Example

Skaičiuotiniai daiktavardžiai

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai

 • How little sugar is left?
 • We do not have much time.
 • Some people like football and basketball.

Use

Naudojame kiekybinius determinantus su skaičiuotiniais ir neskaičiuotiniais daiktavardžiais, kad nusakytumėme kieno nors tam tikrą kiekį.

Skaičiuotiniai daiktavardžiai

 • (Afew = Nedidelis kieno nors kiekis;
 • Both = Keletas daiktų;
 • Many = Didelis kiekis skirtingų ir atskirtų objektų.

Neskaičiuotiniai daiktavardžiai

 • (Alittle = Nedidelis kieno nors kiekis;
 • Much = Didelis kieno nors kiekis;
 • Some = Neapibrėžtas, bet nemažas kieno nors kiekis.

Summary

Kiekybiniai determinantai [quantitive determiners] yra naudojami nusakyti kieno nors kiekį. Naudojame skirtingus kiekybinius determinantus su skaičiuotiniais ir neskaičiuotiniais daiktavardžiais:

Pavyzdžiui:
Skaičiuotiniai [Countable]: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = coffees nurodo kelis kavos puodelius.
Neskaičiuotiniai [Uncountable]: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = coffee nurodo kavos miltelius.

Kava (coffee) gali būti tiek skaičiuotinis, tiek neskaičiuotinis daiktavardis, priklausomai nuo žodžio reikšmės.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga yra naudojama kontekste.