- English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lt -

Savybiniai Įvardžiai

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Savybiniai įvardžiai [possessive pronouns] yra determinantai, parodantys, jog kažkas kažkam priklauso.

Form

Savybiniai įvardžiai naudojami vietoje daiktavardžio. Prieš įvardžius nenaudojame artikelių ar kitų determinantų.

Savybiniai įvardžiai yra:

Subject PronounsPossesive Pronouns
IMine
YouYours
HeHis
SheHers
ItIts
WeOurs
YouYours
TheyTheirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Naudojame savybinius įvardžius parodyti, kad kažkas kažkam priklauso, tačiau taip pat norėdami išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Summary

Savybiniai įvardžiai [possessive pronouns] parodo, jog kažkas priklauso žmogui ar gyvūnui. Jie skiriasi gimine ir skaičiumi. Sakiniuose naudojami vietoje daiktavardžių tam, kad išvengtume pasikartojimo.

Savybiniai įvardžiai yra mine, yours, his, hers, its, ours, yours ir theirs.

Pavyzdžiui:
— „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine pakeičia kitą kalbos dalį sakinyje (mine yra savybinis įvardis).
♦ „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her ir my apibūdina kitą kalbos dalį (her ir my yra parodomieji būdvardžiai [1]).

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise