- English Grammar A2 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-cs -

Have to: Modals of Obligation

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Have to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z venčí, z externího faktoru.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Affirmative

Kladný tvar slovesa Have to má následující formu:
Subject + have/has to + verb + … („has“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative*

Záporný tvar slovesa Have to má následující formu:
Subject + do/does + not + have to + verb + … („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

*Záporný tvar obvykle vyjadřuje, že něco není nezbytné.

Interrogative

Tázací tvar slovesa Have to má následující formu:
Do/Does + subject + have to + verb + …? („does“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Jistota/důvodně očekávatelné
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silný závazek
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Nezbytnost
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Bez povinnosti (záporný tvar)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to vyjadřuje povinnost uloženou externím faktorem. Používáme je, když:

 1. Si jsme něčím jistí, máme důvod něco očekávat (Kladný tvar, Záporný tvar);
 2. Jde o silný závazek (Kladný tvar, Tázací tvar);
 3. Je něco nezbytné (Kladný tvar);
 4. Don’t have to (Have to – Záporný tvar) vyjadřuje, že něco není nezbytné (Záporný tvar).

Summary

Have to je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje jistotu, nezbytnost či silný závazek, který vychází z venčí, z externího faktoru. Lze použít ve třech tvarech (Kladný, Záporný a Tázací).

Tyto tři tvary slovesa Have to mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + have/has to + verb + …
 • Negative: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Interrogative: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Například:
— „I have to go to school every day.“ = Podmět této věty je povinen chodit do školy každý den.
— „She doesn’t have to go to school every day.“ = Není nutné, aby podmět této věty chodil do školy každý den.
— „Does she have to go to school every day?“ = Ptáme se, zda je podmět povinen chodit do školy každý den.

NOTE: „Have to“ v záporném tvaru obvykle vyjadřuje, že něco není nezbytné.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.