- English Grammar A2 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-cs -

Prepositions of Possession

Introduction

Possessive form vyjadřujeme, že něco patří určité osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

EXTRA: Possessive form = Přivlastňovacím Tvarem.

Form

Nejběžnějšími Prepositions, které vyjadřují Vlastnictví jsou:
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

 • Of
  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.
 • With
  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.
 • To
  • This towel belongs to me.

Use

Prepositions of Possession používáme pro vyjádření vztahu mezi vlastníkem a vlastnictvím.

 • Of (země, město, osoba, přivlastňovací zájmeno);
 • With (fyzické vlastnosti, akcent, předmět, materiál, zvíře);
 • To (ve výrazu „belong to„).

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě. Prepositions of Possession vyjadřujeme, že něco patří určité osobě či zvířeti. Můžeme ho dokonce použít k vyjádření vlastnictví mezi neživými předměty.

Nejběžnějšími Přivlastňovacími Předložkami jsou: Of, with and to.

Například:
— „A teacher of mine had a heart attack.“ = Předložka of vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.
— „You are the girl with the piercing.“ = Předložka with vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.
— “These recipes belong to my grandmother.” = Předložka to vyjadřuje komu patří určitá osoba či předmět.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.