- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Salīdzinājuma teikumi: As … as

Introduction

Salīdzinājumus [comparisons] ar īpašības vārdiem [adjectives] un apstākļa vārdiem [adverbs] izmanto, lai salīdzinātu [compare] lietas, cilvēkus vai darbības, izsakot [expressing] to līdzības [equalities] vai atšķirības [inequalities].

Līdzību salīdzinājumu [comparative of equality] (as…as teikums) izmanto ar tādu pašu mērķi.

{skatīties Īpašības un apstākļu vārdi, A1 līmenis}

Form

Parasti formulas ar līdzību salīdzinājumiem (as…as teikums) var sastapt trijās formās.

Apgalvojuma [affirmative] formas:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Nolieguma [negative] formas:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Jautājuma [interrogative] formas:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identiskas lietas
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Atšķirīgas lietas
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Jautājumu uzdošana par līdzību/atšķirību
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Līdzību salīdzinājumu (as…as teikums) izmanto, lai:

 1. Runātu par identiskām lietām (apgalvojumiem);
 2. Runātu par atšķirīgām lietām (noliegumiem);
 3. Uzdotu jautājumus par līdzību/atšķirību (jautājumiem).

Summary

Līdzību salīdzinājumu [comparative of equality] (as…as teikumu) izmanto, lai uzsvērtu divu lietu, cilvēku vai darbību līdzību vai atšķirību.

 • Apgalvojumiem:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Noliegumiem:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Jautājumiem:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “My doll is as lovely as yours.”
— Noliegums: “My doll is not as lovely as yours.”
— Jautājums: “Is my doll as lovely as yours?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.