- English Grammar A2 Level for Turkish speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-tr -

Sıklık Zarfları

Introduction

Zarflar [Adverbs] cümledeki diğer ögeleri betimleyen isimlerdir. Cümle ile ilgili geniş çapta bilgi verirler.
Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için Sıklık Zarfları [Adverbs of Frequency] kullanılır (Adverbs of Frequency [1], A1 konusuna bakınız).

Form

Zarflar yardımcı fiillerden sonra (to be/to have) veya diğer fiillerden önce kullanılır.

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsederken Sıklık Zarfları (belirli ve belirsiz) kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıdaki listededir:

 • En yaygın kullanılan belirsizlik belirten sıklık zarfları: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • En yaygın kullanılan belirli sıklık zarfları: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

Belirsizlik belirten sıklık zarfları

 • Now and then we go to the country.
 • I seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • I frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly feel bad.

Belirli sıklık zarfları

 • You go shopping daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We get social welfare payment monthly.
 • He periodically complains about his ex-wife.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Sıklık Zarfları bir olayın ne sıklıkla gerçekleştiğini göstererek zaman zarfı olarak da kullanılabilirler.

Belirsizlik belirten sıklık zarfları: sıklık belirtmek için kullanılırlar fakat olayın tam olarak ne sıklıkla olduğu hakkında bilgi vermezler.

Belirli sıklık zarfları: olayın tam olarak ne sıklıkla olduğunu belirtmek için kullanılırlar.

Summary

Bir olayın gerçekleştiği sıklıktan bahsetmek için kullanılan zarflara Sıklık Zarfları [adverbs of frequency] denir.

En çok kullanılan belirsizlik belirten sıklık zarfları: now, then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
En çok kullanılan belirli sıklık zarfları: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Örnek:
— “I seldom go to the gym.” = Özne (I) spor salonuna bazen gidiyor.
— “I’m periodically going to the gym.” = Özne (I) spor salonuna sık sık gidiyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.