- English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lt -

Palyginimai su Like

Introduction

Veiksmažodis like [1] yra naudojamas išreikšti dalykus, kuriais mėgaujamės ir mėgstame daryti bei kurie mums suteikia malonumo.

Taip pat gali būti naudojamas kaip prielinksnis lyginant du skirtingus ar panašius dalykus bei idėjas.

Form

Palyginimai su like paprastai laikosi šios struktūros:
Clause + like + noun/pronoun + …

Pirmoji sakinio dalis (clause) formuojama iš veiksnio + veiksmažodžio.

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Naudojame prielinksnį like lygindami du skirtingus ar panašius dalykus.

Summary

Prielinksnis like naudojamas lyginant du skirtingus ar panašius dalykus bei idėjas.

Sakinyje like būna tarp pirmosios sakinio dalies ir daiktavardžio ar įvardžio.

Pavyzdžiui:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like [1] padeda palyginti virtuvės kvapą su gėlėmis.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.