- English Grammar A2 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-cs -

Temporal Subordinate Clauses

Introduction

Temporal Clause se většinou skládá ze dvou částí: hlavní a vedlejší věty, které jsou spojené následujícími konektory: Before, after, when, while. Tyto konektory odkazují na konkrétní bod v čase.

EXTRA: Temporal Clause = Časová věta.

Form

Temporal Clause lze vyjádřit dvěma různými způsoby, které se liší v pořadí slov, nikoliv však významem:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

connectors: before, after, when and while.

Example

 • Before
  • Before I go to work, I drink coffee.
   I drink a coffee before I go to work.
  • Before it starts raining, we should leave.
   We should leave before it starts raining.
 • After
  • After you fainted, the ambulance came.
   The ambulance came after you fainted.
  • After we got to know her, we realized she was selfish.
   We realized she was selfish after we got to know her.
 • When
  • When she had a disease, she felt bad.
   She felt bad when she had a disease.
  • When they were sleeping, the light was on.
   The light was on when they were sleeping.
 • While
  • While you were reading, they had some coffee.
   They had some coffee while you were reading.
  • While he is doing the exercise, he feels good.
   He feels good while he is doing the exercise.

Use

Temporal Clause tvoří souvětí a umisťují činnost či událost v konkrétním okamžiku. Následující konektory dodávají časovým větám význam:

 • Before (předchozí událost);
 • After (následující událost);
 • When (v určitý okamžik);
 • While (ve stejnou chvíli jako jiná událost).

Summary

Temporal Clause se v angličtině používají pro tvorbu souvětích a jejich umístění v konkrétním okamžiku či období. Většinou se skládají ze dvou částí: hlavní a vedlejší věty, které jsou spojené konektory.

Konektory jsou: Before, after, when a while.

Například:
— „I’ll have a shower before dinner.“ = „The shower“ je první činností a „the dinner“ druhou.
— „I’ll have a shower after dinner.“ = „The dinner“ je první činností a „the shower“ druhou.
— „I’ll have a shower when the water gets warmer.“ = „The shower“ proběhne jakmile „the water gets warmer„.
— „I’ll have a shower while you cook dinner.“ = Dvě události se odehrají ve stejnou dobu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.