- English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lt -

Netaisyklingi Daugiskaitos Daiktavardžiai

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Daiktavardžio daugiskaita [plural] naudojama nurodyti, jog yra daugiau nei vienas žmogus, gyvūnas ar daiktas. Kai kuriems daiktavardžiams netaikome daugiskaitos darybos taisyklių, kadangi jie yra netaisyklingi [irregular] ir jų daugiskaita yra formuojama kitaip.

Form

Netaisyklingų daiktavardžių daugiskaitos nesuformuojame tik pridėję -s ar -es galūnes. Nėra taisyklių, aiškinančių, kaip formuojama šių daiktavardžių daugiskaita. Tiesiog turime išmokti šiuos žodžius ir jų daugiskaitos formas atmintinai.

Dažniausiai naudojami netaisyklingi daugiskaitos daiktavardžiai yra:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Netaisyklingi daugiskaitos daiktavardžiai yra naudojami taip pat kaip ir taisyklingi, tačiau yra formuojami skirtingai.

Summary

Nėra netaisyklingų daiktavardžių daugiskaitos [irregular plurals] sudarymo taisyklės, todėl juos reikia išmokti atmintinai.

Dažniausiai naudojami yra šie: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Pavyzdžiui:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.