- English Grammar A2 level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-hr -

Adverbs Formation

Introduction

Prilozi [adverbs] su riječi koje funkcioniraju kao modifikatori rečenica i rečeničnih dijelova. Pružaju širok spektar informacija.

Form

Prilozi se tvore od pridjeva ovisno o sufiksu. Različite tvorbe priloga:

Regular

 • Prilozi se tvore dodavanjem sufiksa -ly na pridjeve.
AdjectiveAdverb
badbadly
beautifulbeautifully
completecompletely
extremeextremely
slowslowly
 • Pridjev sa sufiksom -y : mijenjamo u -i i dodajemo -ly.
AdjectiveAdverb
easyeasily
happyhappily
nastynastily
 • Ako pridjev završava na suglasnik + -le: -e mijenjamo u -y.
AdjectiveAdverb
gentlegently
idleidly
noblenobly
 • Pridjev sa sufiksom -ic: dodajemo -ally.
AdjectiveAdverb
drasticdrastically
enthusiasticenthusiastically
tragictragically

Irregular

AdjectiveAdverb
fullfully
publicpublicly
shyshyly
truetruly

Friendly i timely su pridjevi koji se, ako dolaze kao prilozi, koriste na ovaj način:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Regular

Most of the adverbs

 • He was answering slowly.

Adjective with suffix -y

 • She easily moved to another flat.

Adjective ending with consonant + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Adjective with suffix -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Irregular

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Prilozi su riječi koje opisuju ili pružaju dodatne informacije o glagolima, pridjevima, frazama ili drugim prilozima.

Summary

Prilozi [adverbs] su riječi koje funkcioniraju kao modifikatori rečenica i rečeničnih dijelova. Za tvorbu priloga iz pridjeva slijedi se opće pravilo.

Naprimjer:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Dodajemo -ly;

Iznimke postoje ovisno o sufiksu pridjeva.

Naprimjer:
Sufiks -y: “Easy ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Mijenjamo -y u -i i dodajemo -ly;
Suglasnik + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = Mijenjamo -e u -y;
Sufiks -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = Dodajemo -ally.

Neki prilozi su nepravilni te za njih ne postoji čvrsto pravilo tvorbe (fully, publicly, in a timely manner…).

Naprimjer:
“Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.