- English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lt -

One ir Ones

Introduction

One ir ones – įvardžiai naudojami išvengti pasikartojimų sakinyje.

Form

Kai naudojame one ir ones, laikomės šių struktūrų:

  • One: su vienaskaitos skaičiuotiniais daiktavardžiais.
  • Ones: su daugiskaitos skaičiuotiniais daiktavardžiais.

Šių įvardžių nenaudojame kartu su neskaičiuotiniais daiktavardžiais.

Example

One (vns.)

  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is more important in literature than that one.
  • They have a new camera, it’s the dark coloured one I saw in the newspaper.

Ones (dgs.)

  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too bright
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

Use

Įvardžiai one ir ones yra naudojami išvengti nereikalingų žodžių pasikartojimo (vienaskaitos ar daugiskaitos skaičiuotinių daiktavardžių [1]).

Summary

Naudojame one ir ones išvengti žodžių pasikartojimo sakinyje.

  • One vartojamas vietoje vienaskaitos skaičiuotinių daiktavardžių.
  • Ones vartojamas vietoje daugiskaitos skaičiuotinių daiktavardžių.

Pavyzdžiui:
— “There is a phone on the table. The black one is mine.” = Telefonas yra vienaskaitos skaičiuotinis daiktavardis, kurį pakeičia įvardis one.
— “There are 3 phones on the table. The black ones are mine.” = Telefonai yra daugiskaitos skaičiuotinis daiktavardis, kurį pakeičia įvardis ones.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.