- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Vietas prievārdi

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Vietas prievārdus [prepositions of place] izmanto, lai aprakstītu notikumu telpā [space].

Form

Vietas prievārdus neizmanto atsevišķi, tos lieto kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu prievārdu frāzes [prepositional phrases]: at, on, in un by.

Example

 • At
  • I am waiting at the metro station in the rain.
  • He was at the game when it was snowing.
  • They love being at home with their dog.
 • On
  • You put many posters on the walls.
  • There was a rose on the way home.
  • We are not allowed to smoke on the bus.
 • In
  • You can find wonderful paintings in this church.
  • There is a wild animal in that forest.
  • They lived in Canada for 10 years.
 • By
  • His dog is always walking by his side.
  • The house is by the coast.
  • They are talking by the pine tree.

Use

Vietas prievārdus izmanto, lai aprakstītu kaut kā atrašanos vietu. Galvenie no tiem ir:

 • At (vispārīgs, lai runātu par lielām vietām)
  • Noteikta atrašanās vieta (at the bus stop…);
  • Pirms grupu nodarbju nosaukumiem (at the party, at the match…);
  • Kopā ar home, work, school, university, the top, the bottom
 • On (specifisks, lai runātu par mazākām vietām)
  • Atrašanās uz virsmas (on the floor…);
  • Uz līnijas (on the path, on the way, on the river…);
  • Sabiedriskajā transportā;
  • Virzieni (pa labi un pa kreisi…)
 • In (ļoti specifisks, lai runātu par ļoti mazām vietām)
  • Atrašanās vieta lielās telpās;
  • Telpas, kas ierobežotas visās pusēs (in a forest, in the office…);
  • Kontinenti, štati, valsts, ēkas…
 • By
  • Pa labi vai pa kreisi no kaut kā;
  • Tuvu kādam vai kaut kam;
  • Netālu (tuvu).

Summary

Vietas prievārdus [prepositions of place] izmanto, lai atpazītu noteikumu telpā.

Galvenie vietas prievārdi ir:

 • At: noteikta atrašanās vieta, pirms grupu nodarbju nosaukumiem, kopā ar dažiem vārdiem.
 • On: atrašanās vieta uz virsmas, līnijas, sabiedriskajā transportā, virzieniem.
 • In: atrašanās vieta lielās telpās, trīsdimensiju un no visām pusēs aplenktajām telpās, kontinenti, ēkas.
 • By: no kreisās vai labās puses no kaut kā, tuvu kaut kam, netālu.

Piemēram:
— “I work at home today.” = Izmantojam at, lai izteiktu noteiktu atrašanās vietu.
— “I work on the left of the corner.” = We use on, lai izteiktu virzienus.
— “I work in this building.” = Izmantojam in, lai izteiktu atrašanās vietu telpā.
— “I work by this building.” = Izmantojam by, lai pateiktu, ka vieta atrodas tuvu citai vietai.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.