- English Grammar A2 Level for Polish speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-pl -

Be going to

Introduction

Be going to to struktura, która odnosi się do przyszłości {zobacz Be going to [1], Poziom A1}

Form

{Zobacz Be going to, Poziom A1}.

Example

Przewidywania

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Rzeczy które zaraz się maja wydarzyć

 • Look at the sky. It is going to rain.
 • Look at the sky. It is not going to rain.
 • Look at the sky. Is it going to rain?

Polecenia

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Use

Używamy przyszłości ze strukturą be going to, by mówić, zaprzeczyć lub zapytać o:

 • Przewidywania (oparte na znakach, które teraz widzimy);
 • Rzeczy, które mają się zdarzyć (których jesteśmy pewni);
 • Polecenia (forma twierdząca oraz przecząca).

Summary

Używamy be going to [1] by wyrazić przewidywania, rzeczy, które mają się wydarzyć oraz polecenia.

Na przykład:
— „I am going to work on an important project next month.” =  be going to [1]
♦ „I am working on an important project next month.” = present continuous [2]

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.