- English Grammar A2 Level for Polish speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-pl -

Can oraz Could: czasowniki modalne zdolności

Introduction

Czasownik modalny to taki czasownik pomocniczy, który samodzielnie nie ma znaczenia, natomiast może modyfikować znaczenie głównego czasownika i udzielać dodatkowych informacji na temat czynności.

Could to czas przeszły czasownika  can [1]Są one rodzajem czasownika pomocniczego używanego by wyrazić idee zdolności lub pozwolenia {zobacz Can: Czasowniki zdolności [1] Poziom A1}.

Form

Can [1]/could zawsze mają tą samą formę, nawet dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Jest używane jako czasownik modalny oraz może być użyte w trzech formach:

Twierdzenie

Struktura formy twierdzącej to:
Subject + could + verb + …

SUBJECT COULD VERB
I/You could work
He/She/It could work
We/You/They could work

Przeczenie

Struktura formy przeczącej to:
Subject + could + not + verb + …

 • Skróty formy negatywnej to: can’t/couldn’t.
SUBJECT COULD + NOT VERB
I/You could not work
He/She/It could not work
We/You/They could not work

Pytanie

Struktura formy pytającej to:
Could + subject + verb + …?

COULD SUBJECT VERB QUESTION
MARK
Could I/you work ?
Could he/she/it work ?
Could we/you/they work ?

 

Example

 1. Zdolność
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Uprzejma propozycja
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Uprzejma prośba
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Możliwość
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Niezadowolenie
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. With verbs of the senses (smell, taste, see, hear, touch…) and mental processes (think, believe, remember, understand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Could jest w przeszłości, bardziej bezpośrednią i uprzejmą formą czasownika can [1]i ma prawie takie samo użycie, ale może odnosić się do przeszłości. Jest także używane by wyrazić niezgodę oraz z czasownikami dotyczącymi zmysłów i procesów myślowych. Możemy użyć could w czasie teraźniejszym by być uprzejmiejszym. Could jest używane by wyrazić

 1. Zdolności;
 2. Uprzejme propozycje;
 3. Uprzejme prośby;
 4. Możliwości;
 5. Niezgodę;
 6. Z czasownikami dotyczacymi zmysłów (smelltasteseeheartouch…) i procesy myślowe (thinkbelieverememberunderstand…).

Summary

Czasowniki modalne can [1]oraz could wyrażają zdolność, propozycje, prośby oraz możliwości. Could może być także użyte by wyrazić niezgodę, zmysły oraz procesy myślowe. Jest formą przeszłą czasownika can [1].

Struktury:

 • Affirmative: Subject + could + verb + …
 • Negative: Subject + could + not + verb + …
 • Interrogative: Could + subject + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “Moving could be stressful.“ / “Moving can be stressful.“ = Could jest użyte by wyrazić, że poruszanie się mogłoby być czasami stresujące, a can, że może być stresujące zazwyczaj.
— Negative: “We couldn’t share a flat!“ / “We can’t share a flat!“ = Could jest użyte by wyrazić odmowę, a can by wyrazić możliwość.
— Interrogative: “Could I use the microwave?“ / “Can I use the microwave?“ = Could jest użyte by pytać o coś w uprzejmiejszy sposób.

UWAGA: Nie używamy could by dać lub odmówić pozwolenia.
—  “Could I leave early today?” – “Yes, you can”; “No, you can’t.“ / “Yes, you could“; “No, you couldn’t.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.