- English Grammar A2 Level for Romanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-ro -

Be going to (expresie)

Introduction

Be going to este o structură care se referă la viitor {vezi Be going to, Nivelul A1}.

Form

 {Vezi Be going to, Nivelul A1}.

Example

Ordine

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Predicții

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Lucruri care urmează să se întâmple

 • Look at the statistics. It is going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. It is not going to be a successful marketing campaign.
 • Look at the statistics. Is it going to be a successful marketing campaign? 

Use

Folosim viitorul cu structura be going to pentru a afirma, nega sau întreba despre:

 • Comenzi, ordine (în formele afirmative și negative);
 • Predicții (bazate pe informațiile pe care le deținem la moment);
 • Lucruri care urmează să se întâmple (despre care suntem siguri).

Summary

Putem utiliza be going to pentru a exprima preziceri, lucruri care urmează să se întâmple și comenzi.

De exemplu:
— „I am going to work on an important project next month.” =  be going to [1]
♦ „I am working on an important project next month.” = present continuous [2]

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.