Appendix

Contributors
Α1 Ρήματα
Ενεστώτας Ενεστώτας Ενεστώτας Ενεστώτας Ενεστώτας Ενεστώτας Ενεστώτας
είμαι έχω ακούω λέω πάω τρώω αγαπώ
είσαι έχεις ακούς λες πας τρως αγαπάς
είναι έχει ακούει λέει πάει τρώει αγαπά/-ει
είμαστε έχουμε ακούμε λέμε πάμε τρώμε αγαπάμε
είστε έχετε ακούτε λέτε πάτε τρώτε αγαπάτε
είναι έχουν ακούν λένε πάνε τρώνε αγαπάνε

Translations

License