Αόριστο Άρθρο

Απρόσωπο Ρήμα: Αρέσει

Αριθμοί: Ενικός-Πληθυντικός

Δεικτικές Αντωνυμίες

Ενεστώτας Α’ Συζυγίας Ε/Φ

Ενεστώτας Β’ Συζυγίας Ε/Φ

Επίθετα

Επίθετα σε: -ος, -η, -ο

Ερωτηματικές Αντωνυμίες: ποιος, ποια, ποιο

Ερωτηματικές Αντωνυμίες: πόσος, πόση, πόσο

Ισοσύλλαβα Αρσενικά Ουσιαστικά σε: -ος, -ης, -ας

Ισοσύλλαβα Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -α , -η

Ισοσύλλαβα Ουδέτερα Ουσιαστικά σε: -ο , -ι, -ος

Μέρη του Λόγου

Οι Κύριοι Όροι της Πρότασης

Οι Πτώσεις

Οριστικό Άρθρο

Ουσιαστικά: Δικατάληκτα, Τρικατάληκτα

Ουσιαστικά: Ισοσύλλαβα, Ανισοσύλλαβα

Ουσιαστικά: Οξύτονα, Παροξύτονα, Προπαροξύτονα

Προσωπικές Αντωνυμίες

Ρήμα: Είμαι

Ρήμα: Έχω

Σύνδεση Προτάσεων

Συνηρημένα Ρήματα: ακούω, λέω

Συνηρημένα Ρήματα: πάω, τρώω

Τα γένη

Τα Πρόσωπα & ο Αριθμός

Τελικό -ν

Τοπικά Επιρρήματα

Τροπικά Επιρρήματα

Φωνές Ρημάτων

Χρήσεις του Ρήματος Είμαι

Χρονικά Επιρρήματα