Unit 1.2

Ρήμα: Έχω

Ρήματα

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Χρησιμοποιούμε το Ρήμα Έχω μόνο του στον λόγο για να δηλώσουμε πως έχουμε κάτι στην κατοχή μας.

Form

Ο σχηματισμός του ρήματος έχω στην κατάφαση, άρνηση κι ερώτηση είναι:

Κατάφαση

υποκείμενο+ ρήμα έχω + αντικείμενο

ΠΡΟΣΩΠΟΡΗΜΑ
Εγώέχω
Εσύέχεις
Αυτός/Αυτή/Αυτόέχει
Εμείςέχουμε
Εσείςέχετε
Αυτοί/Αυτές/Αυτάέχουν

Άρνηση

Στην άρνηση προσθέτουμε το μόριο δεν μπροστά από το ρήμα.

υποκείμενο + δεν + ρήμα έχω+ αντικείμενο

ΠΡΟΣΩΠΟΆΡΝΗΣΗΡΗΜΑ
Εγώδενέχω
Εσύδενέχεις
Αυτός/Αυτή/Αυτόδενέχει
Εμείςδενέχουμε
Εσείςδενέχετε
Αυτοί/Αυτές/Αυτάδενέχουν

Ερώτηση

Στην ερώτηση, απλά βάζουμε το ερωτηματικό στο τέλος της πρότασης που βρίσκεται το ρήμα και αλλάζουμε την σειρά του ρήματος και του προσώπου, προαιρετικά.

ρήμα έχω + υποκείμενο + αντικείμενο  + ερωτηματικό ( ; )

ΡΗΜΑΠΡΟΣΩΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
Έχωεγώ;
Έχειςεσύ;
Έχειαυτός/αυτή/αυτό;
Έχουμεεμείς;
Έχετεεσείς;
Έχουναυτοί/αυτές/αυτά;

Example

Κατάφαση

  • Έχω δύο καλούς φίλους.
  • Ο Πέτρος έχει καλό αφεντικό.
  • Έχετε σταθερό τηλέφωνο.

Άρνηση

  • Δεν έχω δύο καλούς φίλους.
  • Ο Πέτρος δεν έχει μαύρα μαλλιά.
  • Δεν έχουμε σταθερό τηλέφωνο.

Ερώτηση

  • Έχω δύο καλούς φίλους;
  • Έχει ο Πέτρος μαύρα μαλλιά;
  • Έχετε σταθερό τηλέφωνο;

Use

Το ρήμα έχω  μπορεί να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα ρήματα για τον σχηματισμό των περιφραστικών χρόνων των ρημάτων (Παρακείμενο, Υπερσυντέλικο, Συντελεσμένο Μέλλοντα). Σε αυτή την περίπτωση λέγεται βοηθητικό ρήμα. Ο σχηματισμός της κατάφασης, της άρνησης και της ερώτησης των ρημάτων ακολουθούν τον σχηματισμό του ρήματος έχω.

Books4Languages feedback

License

Greek Grammar A1 Level Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.