- Turkish Grammar A1 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a1-grammar -

İlgi Zamiri, -ki

Introduction

İlgi zamiri, belirtili isim tamlamasından kaldırılmış olan tamlananın yerini tutar ve onunla ilgi kurar.

Form

İsim + -(n)ın + ki

Kadının çantası = Kadınınki

İlgi zamiri -ki eklendiği kelimeye mutlaka bitişik yazılır. Tamlayan eklerinin üzerine gelir. Büyük ve küçük ünlü uyumu kurallarına uymaz; sadece -ki şekli vardır.

Example

  • Onunki çok pahalı.
  • Seninki kırmızı benimki yeşil.
  • Öğretmeninki daha doğru.
  • Benim saçlarım kısa, arkadaşımınki uzun.
  • Senin bilgisayarın siyah onunki beyaz.

Use

Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır ve tamlananın yerini tutar.