Unit 7.2

Zamirler (Adıllar)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zamir veya adıl, ad olmadıkları halde cümlede varlıkların yerine kullanılabilen, varlıkların yerini tutan ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen kelime veya ektir.

Form

 • Sözcük Durumundaki Zamirler
  • Kişi Zamirleri : Ben, biz, sen, siz, o, onlar.
  • İşaret Zamirleri: Bu, şu, o.
  • Belgisiz Zamirler: Biri, birisi, hepsi, kimi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, birkaçı, birazı, birçoğu
  • Soru Zamirleri: Kim, Ne, Nere,Nereden, Kaçı, Hangisi,Hangi
 • Ek Durumundaki Zamirler
  • İyelik Zamirleri: -m, -n, -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü
  • İlgi Zamirleri: ki

Example

 • Kişi Zamirleri
  • Ben kazandığım için ödülü aldım.
   O benimle birlikte Almanca kursuna başladı.
  • Siz de okula geliyorsunuz.
 • İşaret Zamirleri
  • Bu benim kitabım.
  • Şu senin evin.
  • O babamın.
 • Belgisiz Zamirler
  • Bazıları bu sabah gelmeyi düşündüler.
  • Birkaçı dün de geldi.
  • Hepsi derse geldi.
 • Soru Zamirleri
  • Okula kim gelmedi?
  • Buraya nereden geldiniz?
  • Hangisi senin araban?
 • İyelik Zamirleri
  • Evimiz çok büyük.
  • Eviniz çok küçük.
  • Evleri çok güzel.
 • İlgi Zamirleri
  • Kardeşiminki daha büyük.
  • Seninki daha güzel.
  • Onunki daha küçük.

Use

 1. İsim soyludurlar.
 2. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar.
 3. Cümlede tek başlarına anlam üstlenebilirler.
 4. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar.
 5. Görev yönleri anlamdan daha çok ağır basmaktadır.
 6. Cümlede isim gibi kullanılırlar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans