Unit 5.1

Gelecek Zaman – Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek zaman eylemde belirtilen işin veya hareketin henüz yapılmadığını, daha sonra yapılacağını anlatır.

Olumlu gelecek zaman eylemin daha sonra yapılacağını anlatırken kullanılır.

Form

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek ekleridir.

Son hecesinde a, ı, o, u olan fiillerden sonra -acak eki getirilir. Son hecesinde e, i, ö, ü olan fiillerden sonra -ecek eki getirilir.

Olumlu gelecek zaman = fiil + -(y)acak + şahıs eki

Ben gel-ecek*-im geleceğim
Sen git-ecek-sin gideceksin
O konuş-acak konuşacak
Biz yap-acak*-ız yapacağız
Siz bak-acak-sınız bakacaksınız
Onlar oku-y-acak-lar okuyacaklar

* “k” ünsüzünden sonra gelen ek ünlüyle başlarsa “k” sesi “ğ” sesine dönüşür.

Example

 • Son hecesinde a, ı, o, u olan fiillerden sonra -acak eki getirilir
  • Telefon numaramı yazacağım.
  • Arkadaşım olacaksın.
  • Bebek uyanacak.
  • Yarışmayı kazanacaksınız.
 • Son hecesinde e, i, ö, ü olan fiillerden sonra -ecek eki getirilir.
  • Okula geleceğim.
  • Sabah ofise gelecekler.
  • Uzun süre sonra görüşeceksiniz.
  • Sınıfta bu öyküye gülecekler.

Use

 1. Fiilde bildirilen işin ve hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra yapılacağını belirtir.
 2. Emir anlamında kullanılabilir.
 3. Fiilin yapılması gerektiğini anlatabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans