Unit 6.2

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarf fiiller, fiillere zarf fiil eklerinin getirilmesiyle cümlede zarf yerine geçerler ve iki cümleyi birbirine bağlarlar.

-madan önce, -dıktan sonra, -(y)ken zarf fiil ekleri cümleye zaman anlamı katarlar.

Form

-madan önce
Fiil + -diktan sonra
-(y)ken*

*Bu ekin aslı “iken” sözcüğü olduğundan ünlü uyumuna uymaz ve öncesinde gelen ünlüden bağımsız olarak “e” sesi korunur.

Example

  • Akşam olmadan önce eve gel.
  • Yatmadan önce dişlerini fırçala.
  • İşten çıktıktan sonra markete gidiyoruz.
  • Güneş doğduktan sonra okula gidiyoruz.
  • Dersteyken annem okula geldi.
  • Siz evdeyken ben okuldayım.

Use

  • -madan önce: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemden önce olduğunu anlatır.
  • -dıktan sonra: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemden sonra olduğunu anlatır.
  • -(y)ken: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemle aynı anda yapıldığını anlatırken kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans