Unit 6.2

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)

Introduction

Zarf fiiller, fiillere zarf fiil eklerinin getirilmesiyle cümlede zarf yerine geçerler ve iki cümleyi birbirine bağlarlar.

-madan önce, -dıktan sonra, -(y)ken zarf fiil ekleri cümleye zaman anlamı katarlar.

Form

-madan önce
Fiil + -diktan sonra
-(y)ken*

*Bu ekin aslı “iken” sözcüğü olduğundan ünlü uyumuna uymaz ve öncesinde gelen ünlüden bağımsız olarak “e” sesi korunur.

Example

  • Akşam olmadan önce eve gel.
  • Yatmadan önce dişlerini fırçala.
  • İşten çıktıktan sonra markete gidiyoruz.
  • Güneş doğduktan sonra okula gidiyoruz.
  • Dersteyken annem okula geldi.
  • Siz evdeyken ben okuldayım.

Use

  • -madan önce: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemden önce olduğunu anlatır.
  • -dıktan sonra: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemden sonra olduğunu anlatır.
  • -(y)ken: Cümlede gerçekleşen eylemin başka bir eylemle aynı anda yapıldığını anlatırken kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans