Unit 2.1

İsimler

Introduction

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad) denir.

Form

İsimler üç başlıkta incelenir: varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre ve varlıkların oluşuna göre.

 1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler
  1. Özel İsim
  2. Cins İsim
 2. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
  1. Tekil İsim
  2. Çoğul İsim
  3. Topluluk İsmi
 3. Varlıkların Oluşuna Göre İsimler
  1. Somut İsim
  2. Soyut İsim

Example

 • Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler
  • Bu hafta Defne Türkiye’ye dönüyor.
  • Kerem ödevlerini yaptı.
  • Üç ay sonra tatile gidiyoruz.
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
  • En sevdiğim ay Ocak.
  • Dakikalar geçmiyor.
  • Ormanı korumalıyız.
 • Varlıkların Oluşuna Göre İsimler
  • Sınıf arkadaşlarımı seviyorum.
  • Beş gün önce geldiler.
  • İki hafta sonra geliyor.

Use

 • Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler
  • Özel İsim (Tek ve özel olan varlıklara sonradan verilen isimler: Kişi adları, kıta, devlet, ülke, millet isimleri, bölge ve yer adları, dil, din ve mezhep isimleri, eser isimleri, kurum, dernek isimleri)
  • Cins İsim (Aynı türden olan varlıkların ve kavramların ortak isimleridir.)
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
  • Tekil İsim (Aynı türden varlığın bir tanesini karşılayan isimlerdir.)
  • Çoğul İsim (Aynı türden olan birden çok varlığı karşılayan isimlerdir.)
  • Topluluk İsmi (Çoğul eki almadığı halde birden çok varlıktan oluşan bir grubu karşılayan isimlerdir.)
 • Varlıkların Oluşuna Göre İsimler
  • Somut İsim (Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıklara verilen isimdir.)
  • Soyut İsim (Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir.)

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans