Unit 4.2

Görülen Geçmiş Zaman – Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Di’li geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman, fiilin belirttiği işin veya durumun geçmişte yapıldığını ve kesinlikle bittiğini ifade eder.

Görülen geçmiş zamanda soru cümlesini eylemin geçmişte yapılıp yapılmadığını sormak için kullanırız.

Form

Görülen geçmiş zamanda soru, fiilden sonra soru ekinin getirilmesiyle yapılır.

Görülen geçmiş zamanda soru = fiil + -dı + kişi eki + soru eki

Ben gör--m Gördüm mü?
Sen gel-di-n mi Geldin mi?
O git-ti mi Gitti mi?
Biz gez-di-k mi Gezdik mi?
Siz konuş-tu-nuz mu Konuştunuz mu?
Onlar dinle-di-ler mi Dinlediler mi?

Example

  • Telefon numaramı verdim mi?
  • Gözlük takmayı sevdin mi?
  • Bebek gül ?
  • Eve dönk?
  • Alışveriş merkezine gittiniz mi?
  • Sabah kalklar ?

Use

  1. Görülen geçmiş zamanı fiilin geçmişte yapıldığını ve bittiğini anlatmak için kullanırız.
  2. Yaşadığımız ve gördüğümüz olayları anlatırken kullanırız.
  3. Gerçekleşen fiil ve iş, anlatan kişi tarafından bilinmektedir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans