Unit 1.2

Şimdiki Zaman – Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki zaman, yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde başladığını ve halen devam ediyor olduğunu söylerken kullanılır.

Olumlu şimdiki zaman cümlesi yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde başladığını ve halen devam ediyor olduğunu gösterir.

Form

Şimdiki zaman eki -(ı)yor ekidir.

Olumlu şimdiki zaman = fiil + -(ı)yor + kişi eki

Ben git-i-yor-um* Gidiyorum.
Sen oku-yor-sun Okuyorsun.
O sev-i-yor Seviyor.
Biz gel-i-yor-uz Geliyoruz.
Siz yaz-ı-yor-sunuz Yazıyorsunuz.
Onlar bak-ı-yor-lar Bakıyorlar.

* git, et ve tat kelimeleri ile kullanıldığında t harfi d harfine dönüşür.

Example

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
  • Sonra konuşalım, kitap okuyorum.
  • Beyaz kediyi seviyor.
  • Size doğru yürüyoruz.
 2. Fiilin bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
  • Sizinle sinemaya gelemem, ders çalışıyorum.
  • Sınıf arkadaşı ödevlerini bitirmesine yardım ediyor.
  • Yoldalar, geliyorlar.
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için kullanılır.
  • Yarın Finlandiya’ya gidiyorum.
  •  Gelecek ay Almanya’ya arkadaşlarımla tatile gidiyoruz.
  • İş arkadaşlarım haftaya Moskova’dan dönüyorlar.
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.
  • Her ay doktora gidiyorum
  • Müdür her hafta öğretmenlerle toplantı yapıyor.
  • Öğrenciler her Çarşamba tiyatroya gidiyorlar.

Use

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
 2. Fiilin bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için kullanılır.
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans