Unit 8.2

İstek Kipi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

İstek kipi cümleye eylemin yapılmasının istendiği anlamını katar.

Form

İstek kipini -(y)a kip ekiyle oluştururuz.

Olumlu hâli: fiil + -(y)a + şahıs eki

Olumsuz hâli: fiil + -ma + -ya + şahıs eki

Soru hâli: fiil + -(y)a + şahıs eki + soru eki

Olumlu Olumsuz Soru
Ben gel-e-y-im gel-me-ye-yim gel-e-y-im mi
Sen gel-e-sin gel-me-ye-sin gel-e-sin mi
O gel-e gel-me-ye gele mi
Biz bak-a-lım bak-ma-ya-lım bak-a-lım
Siz bak-a-sınız bak-ma-ya-sınız bak-a-sınız
Onlar gel-e-ler gel-me-ye-ler gel-e-ler mi

Not: İstek kipi çoğunlukla birinci tekil ve birinci çoğul şahısta kullanılır.

Example

 • Olumlu hâli: fiil + -(y)a + şahıs eki
  • Ben de sizinle partiye geleyim.
  • Bu filmi izleyelim.
  • Duş alayım mı?
 • Olumsuz hâli: fiil + -ma + -ya + şahıs eki
  • Biz kanepeye oturmayalım.
  • Siz televizyon izlemeyin.
  • Yarın partiye gelmeyin.
 • Soru hâli: fiil + -(y)a + şahıs eki + soru eki
  • Sizinle okula geleyim mi?
  • Kardeşim de tiyatroya gelsin mi?
  • Arkadaşlarım da sinemaya gelsinler mi?

Use

 1. İstek bildirirken istek kipini kullanırız.
 2. İstek kipini niyetimizi bildirirken de kullanabiliriz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans