Unit 1.2

Şimdiki Zaman – Olumsuz


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Şimdiki zaman, yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde başladığını ve halen devam ediyor olduğunu söylerken kullanılır.

Olumsuz şimdiki zaman cümlesi yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde başlamadığını ve devam etmediğini gösterir..

Form

Şimdiki zaman eki -(i)yor ekidir.

Olumsuz şimdiki zaman cümlesi yapmak için -yor ekinden önce -ma olumsuzluk ekini getiririz. Bu ek, -yor ekinden ötürü daralarak -mı ekine dönüşür.

Olumsuz şimdiki zaman = fiil + -mI + -yor + kişi eki

Ben git*-miyor-um Gitmiyorum.
Sen oku-muyor-sun Okumuyorsun.
O sev-miyor Sevmiyor.
Biz gör-yor-uz Görmüyoruz.
Siz gel-miyor-sunuz Gelmiyorsunuz.
Onlar bak-yor-lar Bakmıyorlar.

* git, et ve tat kelimeleri ile kullanıldığında t harfi d harfine dönüşür.

-mı ekinin nasıl kullanıldığını anlamak için Soru Eki konu başlığı incelenebilir.

Example

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
  • Seni dinlemiyorum.
  • Benimle konuşmuyorsun.
  • Kedi yıkanmak istemiyor.
 2. Fiilin bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
  • Seninle artık oynamak istemiyorum.
  • Öğretmenin sana yardım etmiyor.
  • Bizimle gelmek istemiyorlar.
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için kullanılır.
  • Yarın Finlandiya’ya gitmiyorum.
  •  Gelecek ay Almanya’ya arkadaşlarımla tatile gitmiyoruz.
  • İş arkadaşlarım haftaya Moskova’dan dönmüyorlar.
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.
  • Her ay doktora gitmiyorum
  • Müdür her hafta öğretmenlerle toplantı yapmıyor.
  • Öğrenciler her Çarşamba tiyatroya gitmiyorlar

Use

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
 2. Bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için kullanılır.
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans