Unit 3.2

Çoğul Eki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İsimler, sayı bakımından tekil, çoğul ve topluluk adları olmak üzere üçe ayrılır. Çoğul isim birden fazla varlığı ifade etmek için kullanılır. Çoğul ekini sözcüğün birden fazla olduğunu belirtmek için kullanırız.

Form

Son hecesinde a, ı, o, u olan sözcüklere -lar çoğul ekini getiririz.

Tekil Çoğul
Araba Arabalar
Arı Arılar
Bot Botlar
Okul Okullar

Son hecesinde e, i, ö, ü olan sözcüklere -ler çoğul ekini getiririz.

Tekil Çoğul
Bebek Bebekler
Öğrenci Öğrenciler
Göz Gözler
Süs Süsler

Example

 • Son hecesinde a, ı, o, u olan sözcüklere -lar çoğul ekini getiririz.
  • Sokaklar temiz.
  • Kasabalar merkezden çok uzak.
  • Evdeki kapılar çok uzun.
  • Metrolar saat 12:00’da kapanıyor.
  • Okullar Eylülde başlıyor.
 • Son hecesinde e, i, ö, ü olan sözcüklere -ler çoğul ekini getiririz.
  • Müzeler pazar günü açılmıyor.
  • Öğrenciler pazartesi okula gidiyorlar.
  • Kedinin gözleri mavi.
  • Otobüsler çok büyük.

Use

Türkçede varlığın birden fazla olduğunu ifade ederken kulanılır. Türkçede isimlerin sonuna -lar, -ler eki getirerek isimleri çoğul yaparız. Çoğul eklerini genellikle sayılabilir isimlerle (sayarak miktarını belirlediğimiz isimler) kullanırız. İsim ikiden az ise “tekil”dir; isim iki ve ikiden fazla ise “çoğul”dur ve çoğul ekini alır. Sayılardan sonra çoğul eki kullanılmaz.

Not: Çoğul eki (-lar, -ler), adlara çoğul anlamı dışında anlamlar da katar. Örnekler:

Eliflere yarın gideceğiz. (aile)
Bu savaşı Osmanlılar kazandı. (soy)
Ülkemiz Almanlar ile işbirliği yaptı. (millet)
Daha çok Neşet Ertaşlar, Hacı Taşanlar yetiştirmeliyiz. (gibi olanlar)
Rusyalarda az gezmedik. (abartma)
Ahmet Beyler henüz işe gelmedi mi? (saygı)
Sabahları kahvaltı yapmadan çıkmam. (genellikle)

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans