Unit 3.1

İsmin Hâlleri (Ayrılma Durumu)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Ayrılma durumu (-den hâli) cümlede adın bir yerden ayrıldığını, uzaklaştığını ifade eder.

Form

Ayrılma durumu isimlere -dan, -den, -tan, -ten eklerinden biri getirilerek yapılır.

İsmin son hecesinde a, ı, o, u varsa -da eki, e, i, ö, ü varsa -de eki kullanılır.

İsim + -dan, -den, -tan, -ten

İsim -dan, -den, -tan, -ten
Ev Evden
Araba Arabadan
Kitap Kitaptan
Çiçek Çiçekten

Eğer sözcük f, s, t, k, ç, ş, h, p harflerinden biri ile bitiyorsa -tan, -ten ekleri kullanılır.

Example

 • İsmin son hecesinde a, ı, o, u varsa -da eki, e, i, ö, ü varsa -de eki kullanılır.
  • Evden her Pazartesi aynı saatte çıkıyorum.
  • Okuldan eve 10 kilometre.
  • Arabadan uzaktayız.
 • Eğer sözcük f, s, t, k, ç, ş, h, p harflerinden biri ile bitiyorsa -tan, -ten ekleri kullanılır.
  • Her gece aynı kitaptan sekiz sayfa okuyorum.
  • Bu koku çiçekten geliyor.
  • Ofisten akşam çıkıyoruz.

Use

 1. Varlığın bir yerden ayrıldığını, uzaklaştığını gösterirken kullanılır.
 2. Zaman bildirebilir.
 3. Fiilin neden yapıldığını gösterebilir.
 4. “Nereden” veya “kimden” sorularına cevap verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans