Unit 6.1

İsim Tamlaması – Belirtili

Introduction

İsim tamlaması, aralarında anlam ilişkisi bulunan iki isimden birinin diğerini sahiplik yönünden tamamlaması ile meydana gelen söz grubudur. Sözcükler, tamlayan ve tamlanan olarak ikiye ayrılır.

Hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı tamlamalara belirtili isim tamlaması denir.

Form

 Belirtili isim tamlaması tablodaki gibi yapılır:

Tamlayan + -(n)In Tamlanan + -(s)I
Oda-nın kapı-
Kız-ın elbise-si
Kedi-nin tüy-ü
Koku-nun sebeb-i
Gözü-nün beyaz-ı
Şehir-in* tiyatro-su
Gül-ün kuş-u
Okul-un kürsü-

* “Şehir” sözcüğü “-in” ekini aldıktan sonra “şehrin” formunu alır, “şehir”deki “i” sesi düşer.

Example

 • Odanın kapısı açık.
 • Kızın elbisesi yeşil.
 • Kedinin tüyleri siyah.
 • Kokunun sebebi senin köpeğin.
 • Oyunun kuralları var.
 • Şehrin tiyatrosu açıldı.
 • Gülün rengi kırmızı.
 • Okulun kürsüsü çok yüksek.

Use

 1. Türkçede tek başına yeterince açıklayamadığımız kelimelerin tam olarak anlaşılması için onlardan önce bazı kelimeler getirmemiz gerekebilir. Bu durumda isim tamlamalarını kullanırız.
 2. Belirtili isim tamlaması iki isimden oluşur. Her iki ismin de tamlanan eklerini almış olması gerekir. Birinci isim tamlayan eklerini, ikinci isim tamlanan eklerini alır.
 3. Belirtili isim tamlamasında tamlayan, tamlanın kime veya neye ait olduğunu kesin ve net olarak bildirir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans