Unit 8.1

Sıralama, -(ı)ncı


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Sıralamayı, sayıların sonuna -(ı)ncı eki getirerek nesnelerin sırasını ve derecesini belirtmek için kullanırız.

Form

Sıralama sayısı = sayma sayısı + -(ı)ncı eki

Rakamla Yazıyla
1′inci Birinci
2′nci İkinci
3′üncü Üçüncü
4′üncü Dördüncü
5′inci Beşinci
6′ncı Altıncı
7′nci Yedinci
8′inci Sekizinci
9′uncu Dokuzuncu
10′uncu Onuncu

Example

  • Sınavda birinci oldum.
  • Siz üçüncü sıradasınız.
  • Evin dördüncü katında oturuyoruz.
  • Yarışmada beşinci olduk.

Use

  • Sıralama sayılarını herhangi bir şeyin sırasını veya derecesini belirtmek için kullanırız.
  • Sıralama sayıları fiillerden ve isimlerden önce kullanılabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans