Unit 8.1

Sıralama, -(ı)ncı


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sıralamayı, sayıların sonuna -(ı)ncı eki getirerek nesnelerin sırasını ve derecesini belirtmek için kullanırız.

Form

Sıralama sayısı = sayma sayısı + -(ı)ncı eki

Rakamla Yazıyla
1′inci Birinci
2′nci İkinci
3′üncü Üçüncü
4′üncü Dördüncü
5′inci Beşinci
6′ncı Altıncı
7′nci Yedinci
8′inci Sekizinci
9′uncu Dokuzuncu
10′uncu Onuncu

Example

  • Sınavda birinci oldum.
  • Siz üçüncü sıradasınız.
  • Evin dördüncü katında oturuyoruz.
  • Yarışmada beşinci olduk.

Use

  • Sıralama sayılarını herhangi bir şeyin sırasını veya derecesini belirtmek için kullanırız.
  • Sıralama sayıları fiillerden ve isimlerden önce kullanılabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans