Unit 6.2

Sıfat-Fiil (Ortaç)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Fiilimsiler, eylemlerin belirli ekler alıp ad, sıfat veya zarf görevinde kullanılan hâlleridir. Fiillere benzerler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Türkçede fiilimsiler isim-fiiller (mastar), sıfat-fiiller (ortaç) ve zarf-fiiller (bağ-fiil veya ulaç) olmak üzere üçe ayrılır.
Sıfat-fiil ekleri fiillerden sıfatlar türetmemizi sağlayan eklerdir.

Form

Sıfat-fiil ekleri diğer fiilimsi ekleri gibi fiil soylu sözcüklere eklenip onları isim, sıfat veya zarf yaparlar. Olumsuzluk ekini alabilirler. Eklendiği fiile göre çeşitli ses uyumlarına uğrarlar. Sıfat-fiil ekleri şunlardır:

-an, -(a/ı)r, -mış, -ası, -dık, -maz, -acak

NOT: Sıfat-fiilleri ezberlemek için aşağıdaki gibi bir şifreleme kullanılabilir: anası mezar Dikecekmiş

OLUMLU
Sıfat-fillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + sıfat-fiil eki

OLUMSUZ
Sıfat-fiillerin olumsuz yapı formülleri şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki + sıfat-fiil eki

Example

 •  Olumlu
  • Aldığım kitapların hiçbirini okumadım.
  • Derslerine çok çalıştığını annene söyledim.
  •  Çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur.
 • Olumsuz
  • Kitapları almadığım için okumadım.
  • Derslerine çalışmadığını annene söyledim.
  • Kitap okumayan öğrenci tembeldir.

Use

Sıfat-fiiller sıkça kullanılan fiilimsilerdir. Çeşitli kullanım alanları vardır:

 • cümlede genelde sıfat görevinde kullanılırlar.
 • sıfat-fiiller dönüşerek isim de olabilirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans