Unit 6.2

Sıfat-Fiil (Ortaç)

Introduction

Fiilimsiler, eylemlerin belirli ekler alıp ad, sıfat veya zarf görevinde kullanılan hâlleridir. Fiillere benzerler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Türkçede fiilimsiler isim-fiiller (mastar), sıfat-fiiller (ortaç) ve zarf-fiiller (bağ-fiil veya ulaç) olmak üzere üçe ayrılır.
Sıfat-fiil ekleri fiillerden sıfatlar türetmemizi sağlayan eklerdir.

Form

Sıfat-fiil ekleri diğer fiilimsi ekleri gibi fiil soylu sözcüklere eklenip onları isim, sıfat veya zarf yaparlar. Olumsuzluk ekini alabilirler. Eklendiği fiile göre çeşitli ses uyumlarına uğrarlar. Sıfat-fiil ekleri şunlardır:

-an, -(a/ı)r, -mış, -ası, -dık, -maz, -acak

NOT: Sıfat-fiilleri ezberlemek için aşağıdaki gibi bir şifreleme kullanılabilir: anası mezar Dikecekmiş

OLUMLU
Sıfat-fillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + sıfat-fiil eki

OLUMSUZ
Sıfat-fiillerin olumsuz yapı formülleri şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki + sıfat-fiil eki

Example

 •  Olumlu
  • Aldığım kitapların hiçbirini okumadım.
  • Derslerine çok çalıştığını annene söyledim.
  •  Çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur.
 • Olumsuz
  • Kitapları almadığım için okumadım.
  • Derslerine çalışmadığını annene söyledim.
  • Kitap okumayan öğrenci tembeldir.

Use

Sıfat-fiiller sıkça kullanılan fiilimsilerdir. Çeşitli kullanım alanları vardır:

 • cümlede genelde sıfat görevinde kullanılırlar.
 • sıfat-fiiller dönüşerek isim de olabilirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans