Unit 2.1

İsmin Hâlleri (Yalın Hâl)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

İsimlerin cümle içerisinde yüklenecekleri görev ve anlamları belirleyen hâl ekleri, daha ayrıntılı bir ifade ile “Türkçede ismin hâlleri; sözcükleri belirtme (yükleme), yönelme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, sözcüğün yalın hâli ile hâl eki almış durumlarından her biri” olarak tanımlanabilir. Tanımdan anlaşılacağı üzere ismin hâlleri, cümlede ismin görev ve anlamlarını ifade eder.

Form

Yalın hâl: İsmin, herhangi bir hâl eki almamış hâlidir.

okul, kitap, telefon, saygı, ağaç, dünya, düşünce, …

Bir ismin hâl ekleri dışında bir ek alması, onun yalın olma özelliğini değiştiremez. Yani yalın hâl, hiç ek almayan kelime demek değil; hiç hâl eki almayan kelime demektir. Çoğul eki, iyelik eki ya da tamlama eki gibi çekim eklerini veya yapım eklerinden birini almış sözcükler de yalın durumdadır.

okulun, kitapçı, telefonum, ağaçlar, dünyanın, düşüncesiz, …

Example

  • Okul pazartesi başlıyor.
  • Kitap okuyorum.
  • Dünya dönüyor.
  • Bahçede iki tane ağaç var.
  • Üç tane elbisem var.

Use

Cümlede eylem belirli bir nesneyi ya da kişiyi doğrudan etkilemiyorsa, bir yönelme, bulunma, ya da ayrılma anlatılmıyorsa o sözcük yalın hâlde bulunur, hâl eklerinden birini almaz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans