Unit 7.1

İle


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Bağlaç olan ile aynı anlama sahip olan sözcükleri ve sözcük öbeklerini birbirine bağlar.

Edat olan ile birlikte olma, araç, zaman, durum gibi anlamlar katar.

Form

İle” kelimelere ayrı ya da birleşik olarak yazılabilir. Ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer. Ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer.

bulut bulut-ile bulutla
bebek bebek-ile bebekle
çanta çanta-ile çantayla
aile aile-ile aileyle

 

Example

  • Yazın ailesiyle tatile gidiyor.
  • Bebekle tatile gitmek çok zor.
  • Hesabı kartla ödedik.
  • Telefon numarasıyla ev adresini yazdı.

Use

Aynı anlama gelen sözcük ya da sözcük öbeklerini birbirine “ve” anlamında bağlamak için bağlaç olan ile kullanılır.

Bir şeyin ne kullanılarak ya da ne aracıyla yapıldığını anlatırken, bir şeylere birlikte olma anlamı katarken, bir şeyin sebebini ve zamanını anlatıyorken edat olan ile kullanılır.

Ankara’ya uçakla giderler. (araç)
Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (araç)
Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. (birliktelik)
Arabanın gürültüsüyle irkildi. (neden)
Baharla birlikte leylekler de geldi. (zaman) 

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans