Unit 9.1

Karşılaştırma: -Den Daha


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Karşılaştırma, birden fazla varlık, kavram ya da durumun birbiriyle kıyaslanmasıdır. Karşılaştırma benzerlikler açısından yapılabileceği gibi karşıtlıklar üzerinde de durulabilir.

Form

Karşılaştırma: isim + -dan daha + sıfat

Example

  • Kardeşim benden daha uzun.
  • Kırmızı şarap beyaz şaraptan daha güzel.
  • Balık etten daha lezzetli.

Use

  1. Nesneleri, kavramları birbirleriyle kıyaslamak için karşılaştırma cümlelerini kullanırız.
  2. Somut ve soyut her kavram karşılaştırılabilir.
  3. Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki kavram hem benzerlik hem de farklılık yönünden karşılaştırılabilir.
  4. Düşüncelerimizin doğruluğunu kanıtlamaya çalışırken karşılaştırmadan yararlanılabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans