Unit 9.1

Karşılaştırma: -Den Daha


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Karşılaştırma, birden fazla varlık, kavram ya da durumun birbiriyle kıyaslanmasıdır. Karşılaştırma benzerlikler açısından yapılabileceği gibi karşıtlıklar üzerinde de durulabilir.

Form

Karşılaştırma: isim + -dan daha + sıfat

Example

  • Kardeşim benden daha uzun.
  • Kırmızı şarap beyaz şaraptan daha güzel.
  • Balık etten daha lezzetli.

Use

  1. Nesneleri, kavramları birbirleriyle kıyaslamak için karşılaştırma cümlelerini kullanırız.
  2. Somut ve soyut her kavram karşılaştırılabilir.
  3. Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki kavram hem benzerlik hem de farklılık yönünden karşılaştırılabilir.
  4. Düşüncelerimizin doğruluğunu kanıtlamaya çalışırken karşılaştırmadan yararlanılabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans