Unit 2.2

İsmin Hâlleri (Yönelme Durumu)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Yönelme durumu (-e hâli) cümlede yapılan eylemin yönünü gösterir.

Form

Yönelme durumu isme -a, -e, eklenmesiyle yapılır. Sözcük ünlü ile bitiyorsa -ya, -ye, ünsüz ile bitiyorsa -a, -e getirilir.

Sözcüğün son hecesi a, ı, o, u ile bitiyorsa kelimeye -a eklenir; ünlü ile bitiyorsa -ya halini alır.

Akşam + a Akşama
Kız + a Kıza
Obur + a Obura
Kol + a Kola
Baba + ya Babaya
Aşçı + ya Aşçıya
Kutu + ya Kutuya
Balo + ya Baloya

Sözcüğün son hecesi e, i, ö, ü ile bitiyorsa kelimeye -e eklenir; ünlü ile bitiyorsa -ye halini alır.

Kel + e Kele
Sirk + e Sirke
Gül + e Güle
Göl + e Göle
Aile + ye Aileye
Abi + ye Abiye
Öykü + ye Öyküye
Banliyö + ye Banliyöye

Yönelme durumu yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı ifade ederken kullanılır.

Example

 • Sözcüğün son hecesi a, ı, o, u ile bitiyorsa kelimeye -a eklenir; ünlü ile bitiyorsa -ya halini alır.
  • Akşama kadar oynuyorum.
  • Bu gülü kıza alıyor.
  • Ablası okula gidiyor.
  • Baloya gelmiyorlar.
  • Aşçıya beyaz bir şapka veriyorlar.
 • Sözcüğün son hecesi e, i, ö, ü ile bitiyorsa kelimeye -e eklenir; ünlü ile bitiyorsa -ye halini alır.
  • Beşe kadar sayıyorum.
  • Cuma günü göle balık tutmaya gelmiyorum.
  • Haftaya Sirke geliyor musun?
  • Kırmızı güle bakıyorlar.
  • Aileye Mart ayında bebek geliyor.

Use

 1. Cümlede “neye, kime, nereye” sorularına cevap verir.
 2. Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans