Unit 7.1

de/da Bağlacı


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Bağlaç olan “de” cümleleri ve sözcükleri birbirine bağlar. Cümleye benzerlik, eşitlik, katılma gibi anlamlar katar.

Cümle içinde aynı görev olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, cümleleri bağlayan sözcüklerdir.

Form

Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır, fakat ünlü uyumuna uyar.

Kelime + boşluk + da

Ben Ben de
Adam Adam da
Kitap Kitap da

Example

 • Tatile gitmek de çalışmak kadar gerekli.
 • Ben de seni seviyorum.
 • Bilgisayar da kullanabiliyorsun.
 • Kitabını da unutma.

Use

Türkçede “da” bağlacı anlamca ilişkili kelime, cümlelerin arasında kullanılır ve pek çok görevi vardır:

 1. kelime ve sözcükleri bağlamak
 2. benzerlik, eşitlik, katılma anlamı sağlamak
 3. pekiştirme anlamı vermek
 4. abartma anlamı vermek
 5. küçümseme anlamı sağlamak
 6. sitem, şikayet etme anlamı vermek
 7. ama, fakat anlamı vermek

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans