Unit 10.1

Miktar Zarfları (Azlık-Çokluk Zarfları)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Azlık-çokluk belirtecini bulmak için ilgili sözcüğe “Ne kadar?” sorusu sorulur.

Sıkça kullanılan miktar belirteçleri şunlardır: az, çok, fazla, pek, azıcık, biraz, oldukça, daha, en…

Form

 • çokça, çok, pek çok, çok az, gayet, fazla, fazlaca, epey” kelimeleri  aşırılık anlamı katar.
  • Bugünlerde çok az uyuyor.
  • Gayet çalışkan bir insandı.
  • Dergiyi  çıkarmak için epey çalıştık.
  • Adem pek akıllı bir çocuktur.
  • Fazla okuyor, gözleri bozulacak.
 • eksik, seyrek, sık” kelimeleri işin ne kadar sıklıkla yapıldığını  belirtir:
  • Bugünlerde sık görüşüyoruz.
  • Parayı on euro eksik vermiş.
  • Eskisi gibi değil; seyrek uğruyor.
 • aşağı yukarı, şöyle böyle” ikilemeleri “yaklaşık” anlamı katar.
  • Bursa’da aşağı yukarı bir ay kaldık
  • Ankara’ya geleli şöyle böyle dokuz yıl oldu.

Example

 • Aşırılık anlamı katan kelimeler
  • Bugün okulda epey ders çalıştım.
  • Durakta beklerken pek çok otobüs geçti.
  • Derslerine çok çalışıyor.
 • İşin ne kadar sık yapıldığını belirten kelimeler
  • Arabayla sık sık seyahat ediyoruz.
  • Eksik soru çözdü.
  • Gemiyle seyrek seyahat ediyorum.
 • Yaklaşık anlamı katan kelimeler
  • Tren yolculuğumuz aşağı yukarı dört saat sürdü.
  • Metroyla eve şöyle böyle bir saatte geldik.
  • Aşağı yukarı beş yıldır arkadaşız.

Use

 • Fiile veya sıfata sorulan “ne kadar?” sorusunun cevabıdır.
 • Kendilerinden önceki ya da sonraki kelimeyle birlikte söze eşitlik,  üstünlük, en üstünlük, aşırılık, karşılaştırma anlamları katar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans