Unit 2.1

Zarflar (Henüz, Daha, Artık, Zaten, Şimdilik)

Advertising

Introduction

Belirteçler genellikle fiillerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, miktar gibi yönlerden etkileyen sözcüklerdir. “Henüz”, “Daha”, “Artık”, “Zaten”, “Şimdilik” belirteçleri fiile sorulan “ne zaman” sorusuna cevap verirler. Fiili zaman yönünden nitelerler.

Form

Belirteçler, isim çekim ekleri almazlar; aldıkları zaman zarf olmaktan çıkarlar. Herhangi bir yapı formülleri yoktur. Cümlenin her yerinde olabilirler. Genel olarak yüklemden hemen önce kullanılırlar.

Genel Yapı Formülü

özne + tümleç + henüz/daha/artık/zaten/şimdilik + yüklem

Use

henüz”, “daha”, “artık”, “zaten”, “şimdilik” belirteçlerini cümlede zamanı belirtmek istediğimiz zaman kullanırız. Bu zarfları zamanı çeşitli yönlerden göstermek için kullanırız. Hepsi farklı anlamlara sahiptir:

  • Henüz” olumlu cümlelerde işin az önce bittiğini belirtir.
  • Daha” ise eylemin devam etmekte olduğunu gösterir.
  • Henüz” ve “daha” olumsuz cümlelerde eylemin konuşma anına dek gerçekleşmemiş olduğunu ve aynı zamanda ileride gerçekleşme ihtimali olduğunu belirtir.
  • Artık” zarfı, konuşma anından sonrasına işaret eder.
  • Zaten” eklendiği cümlede gerekçe bildirir.
  • Şimdilik” konuşulan zamanda, şimdiki durumda anlamı katar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans