Unit 8.2

Zarf-Fiiller: “… -(y)a … -(y)a”

Advertising

Introduction

Basit yapılı zarf-fiillerden biridir. Bir fiil yerine iki fiile eklenir. Bu iki fiil ikileme şeklinde kullanılır ve bu fiiller aynı fiiller olabildiği gibi farklı iki fiil de olabilir. Eklendiği fiilin yapılış tarzını anlatır ya da küçümseme, beğenmeme bildirir.

Form

… -(y)a … -(y)a” zarf fiili sadece fillere eklenir ve bazen “y” kaynaştırma harfi ile birlikte kullanılır. Türkçede iki ünlü harf yan yana gelemez, bu yüzden “y” sesine ihtiyaç duyulur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz halleri vardır

OLUMLU

Fiil kökleri aynı fiile de farklı fiillere de ait olabilir. Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -(y)a fiil kökü + -(y)a

Ağla+ya zırla+ya, Gül+e gül+e, Bekle+ye bekle+ye, Bul+a bul+a

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz hali sıkça kullanılmaz. Bazı ikilemelerde karşımıza çıkar. Yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-(y)a” fiil kökü + “-ma” eki + “-(y)a

istemeye istemeye, yazmaya yazmaya, çalışmaya çalışmaya

Use

Bu zarf-fiil ikileme şeklinde kullanılır; aynı fiil tekrar eder ya da farklı fiiller birlikte kullanılır. “… -(y)a … -(y)azarf fiilini şu durumlarda kullanırız:

  1. eylemin yapılış tarzını bildirmede
  2. beğenmeme, küçümseme anlamı vermede

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans