Unit 7.2

Zarf-Fiiller: -makla, -makla beraber/birlikte

Advertising

Introduction

Birleşik zarf-fiillerdir. Anlam bakımından eylemin sebebini veya eylemin tarzını anlatır. Bu ulaç ekleri ana tümceyle “yanı sıralık” ilişkileri kuran yan tümceler oluşturur.

Form

Bu zarf-fiiller, “-mak” isim fiili ve “-la” edatının birleşmesiyle oluşmuşlardır. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü+ “-makla” / “-makla beraber/birlikte

iç+mekle, katıl+makla beraber / birlikte

OLUMSUZ

Bu zarf-fiillerin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-makla” / “-makla beraber / birlikte

iç+me+mekle, katıl+ma+makla beraber/birlikte

Use

-makla” / “-makla beraber/birlikte” zarf-fiilleri yanı sıralık bildirmek için kullanılır. Cümlede kendilerinden sonra bir fiil daha gelir. İki kullanım alanı vardır:

  1. -makla” ulacı eylemin gerçekleşme nedenini anlatır.
  2. “ile” anlamı katabilir ve eylemin “tarzını” bildirir.
  3. -makla beraber/birlikte” yapısı, ana tümcenin gerçekleşmesine bir açıklama, gerekçe olmasına rağmen konuşan kişi açısından etkisi olmayan bir içeriğe sahip yan cümleler kurar. “-(n)a rağmen” ulacı ile aynı anlama sahiptirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans