Unit 7.2

Zarf-Fiiller: -makla, -makla beraber/birlikte

Contributors

Introduction

Birleşik zarf-fiillerdir. Anlam bakımından eylemin sebebini veya eylemin tarzını anlatır. Bu ulaç ekleri ana tümceyle “yanı sıralık” ilişkileri kuran yan tümceler oluşturur.

Form

Bu zarf-fiiller, “-mak” isim fiili ve “-la” edatının birleşmesiyle oluşmuşlardır. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü+ “-makla” / “-makla beraber/birlikte

iç+mekle, katıl+makla beraber / birlikte

OLUMSUZ

Bu zarf-fiillerin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-makla” / “-makla beraber / birlikte

iç+me+mekle, katıl+ma+makla beraber/birlikte

Use

-makla” / “-makla beraber/birlikte” zarf-fiilleri yanı sıralık bildirmek için kullanılır. Cümlede kendilerinden sonra bir fiil daha gelir. İki kullanım alanı vardır:

  1. -makla” ulacı eylemin gerçekleşme nedenini anlatır.
  2. “ile” anlamı katabilir ve eylemin “tarzını” bildirir.
  3. -makla beraber/birlikte” yapısı, ana tümcenin gerçekleşmesine bir açıklama, gerekçe olmasına rağmen konuşan kişi açısından etkisi olmayan bir içeriğe sahip yan cümleler kurar. “-(n)a rağmen” ulacı ile aynı anlama sahiptirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans