Unit 9.1

Zarf Fiiller: -(y)Ip


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcüklerdir ancak fiil çekim eklerini (şahıs eki, haber/dilek kipi) almayan, cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.

-(y)Ip” zarf-fiili, fiilleri birbirine bağlar. Genel olarak birbiri ardınca yapılan, aynı türden kelimeleri birbirine bağlayan bir bağlama zarf-fiilidir.

Form

Fiil kökü ünlü bir harfle bitiyorsa “y” yardımcı sesi eklenir. “-(y)Ip” zarf-fiilinin yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)Ip

Gidip, Ağlayıp, Görüp, Koyup

-(y)Ip” ZARF-FİİLİNİN OLUMSUZU

Zarf-fiilleri olumsuzluk ekini alabilir. Olumsuzluk yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + olumsuzluk eki + “-(y)Ip” eki

gitmeyip, ağlamayıp, görmeyip, koymayıp

Example

  • Portakal suyumu içip okula gittim.
  • Beni öpmeyip onu öptün.
  • Okula gitmeyip evde kaldı.
  • Öğretmenimizden izin alıp eve gittik.
  • Ödevlerinizi yapmayıp oyun oynadınız.
  • Alışveriş listesi yapıp markete gittiler.

Use

-(y)Ip” zarf-fiili diğer fiilimsiler gibi sadece fiillere gelir. Dört farklı temel alanda kullanılır:

  • eklendiği fiilin ana eylemden önce yapıldığını anlatmakta
  • ve” bağlacı yerine
  • -ArAk” zarf-fiili gibi bağlandığı fiilin tarzını anlatmakta
  • fiil tekrarıyla eylemin tekrarlandığını anlatmakta

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans