Unit 1.2

Şimdiki Zamanın Rivayeti: Olumsuz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Birleşik zamanlı fiil çekimlerinden biridir. Konuşanın şu anda gerçekleşmekte olan eylemi başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

 Şimdiki zamanın hikayesinin olumsuz halinin yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mA” eki + “-(I)yormuş” eki + şahıs eki
-mA” olumsuzluk ekinden sonra “-yor” eki geldiğinde, olumsuzluk eki “-mI” hâlini alır.Not: Üçüncü çoğul şahısta, şahıs eki şimdiki zaman ekiyle belirsiz geçmiş zaman eki arasına girerek, ek “(I)yorlarmış” hâlini alır.

Kişi Olumsuz
Ben Sor-mu-yor-muş-um
Sen Sor-mu-yor-muş-sun
O Sor-mu-yor-muş
Biz Sor-mu-yor-muş-uz
Siz Sor-mu-yor-muş-sunuz
Onlar Sor-mu-yor-lar-mış / Sor-mu-yor-muş-lar

 

Example

  • Uykumda konuşmuyormuşum.
  • Paella sevmiyormuşsun.
  • Seni aramıyormuş.
  • Yarın tatile gitmiyormuşuz.
  • Haftaya Barcelona’ya gelmiyormuşsunuz.
  • Bu yaz İstanbul’a gitmiyorlarmış.

Use

Şimdiki zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  1. eylemin başkasından duyulduğunu, sonradan öğrenildiğini anlattığımız zaman
  2. eylemin sonradan fark edildiğini anlattığımız zaman

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans