Unit 4.2

Gelecek Zamanın Rivayeti: Olumsuz


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Gelecek zamanın rivayeti, konuşan kişinin eylemin konuşma zamanından sonra gerçekleşeceğini başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Gelecek zamanın rivayetinin yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + -mA eki + “-(y)AcAkmIş” eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki genellikle “-AcAk” ekiyle “-mIş” ekinin arasına girer ve ek “-(y)AcAklArmIş” hâlini alır.

Kişi Olumsuz
Ben Konuş-ma-yacak-mış-ım
Sen Konuş-ma-yacak-mış-sın
O Konuş-ma-yacak-mış
Biz Konuş-ma-yacak-mış-ız
Siz Konuş-ma-yacak-mış-sınız
Onlar Konuş-ma-yacak-mış-lar / Konuş-ma-yacak-lar-mış

 

Example

  • Seni yarın aramayacakmışım.
  • Paella hazırlamayacakmışsın.
  • Seni aramayacakmış.
  • Yarın tatile gitmeyecekmişiz.
  • Haftaya Barcelona’ya gitmeyecekmişsiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gitmeyeceklermiş/ gitmeyecekmişler.

Use

Gelecek zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlar için kullanılır:

  • gelecekte olacak eylemin başkasından duyulduğunu anlatmak için
  • gelecekte olacak eylemin sonradan öğrenildiğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans